UDSKOLING 

Søren_Kierkegaard_(1813-1855)_-_(cropped
Kierkegaard

Med Kierkegaard på SoMe - et etikforløb om Kierkegaard og digital dannelse.

8. - 9. klasse

Med Kierkegaard på SoMe er et kristendomsfagligt projekt, hvor Søren Kierkegaard (1843-1855) holder et spejl op foran de unge og derved kan være en etisk guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier.

Projektet sætter fokus på etik, moral, ansvarlighed og almen dannelse. Kierkegaard er derfor aktuel,fordi han bidrager med noget helt unikt til vores kulturelle dannelse, og hans filosofi er grundstenen i eksistentialismen.

Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi bliver eleverne opmærksomme på, at de har pligt til at tage ansvar for det, de siger og gør, ikke mindst for det de sender ud på de sociale medier, hvor det, de skriver, kan få uoverskuelige konsekvenser.

I projektet arbejder eleverne med:

  • Søren Kierkegaards liv og eksistentialismens grundprincipper.

  • Tegneserien På kant med Kierkegaard

  • SMS-novellerne Update, X-factor, For evigt og Du skal! Fra Mennesket er en Ø af Sangerinden og Den Søvnløse

  • Skabelsen af identitet.

  • Den frihed og det ansvar, der ligger i det frie valg.

  • Ansvar for egne valg og handlinger.

  • Angsten, der følger med, når man har ansvaret for sit eget liv og skal tage ansvaret for konsekvenserne af ens valg -også på de sociale medier.

Projektperiode: Fra oktober

49774157_2222703704654194_24303094649396
Ondskab

8.- 10. klasse

Lån dette nyudviklede, selvinstruerende brætspil om ondskabens mange facetter, der er udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune. 

Med udgangspunkt i 6 spilleplader, der har hver deres fokus på begrebet ”ONDSKAB”, skal eleverne i hold af 4-5 forholde sig til det budskab eller de udsagn, de bliver præsenteret for. 

Indenfor en fastsat tidsramme skal holdet nå frem til fælles svar, som gemmes til det videre forløb via mobiltelefonens kamera. 

Efterfølgende skal der på klassen arbejdes

Spillet og det medfølgende materiale udfordrer såvel elevernes evne til argumentation som til deres kreative evner og vil på forskellig vis være oplagt som element i en evt. prøvesituation. 

Spillet er produceret i robuste materialer. 

Spilæsken indeholder:  

6 spilleplader, tuschpenne (afvaskbare), aftørringsklud.

Dilemmaspillet lægger op til overvejelse, refleksion, diskussion og kan anvendes uden forudgående arbejde med temaet ONDSKAB.

Lån spillet i op til 6 uger efter aftale med konsulenten. 

videre med de 6 tematikker fra spillepladerne bl.a. i relation til bibelske tekster m.m. 

Der medfølger et varieret udbud af mulige tilgange til temaet med ideer, opgaver, tekster m.m. ligesom der medsendes lærervejledning. 

Lektioner: 3-5 lektioner

 

Projektperiode: Hele året

Stones of Meaning
For klog til tro?

9. - 10. klasse

Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for børn og især unge. 

Målet med dette projekt er at eleverne oplever, at den naturvidenskabelige og den religiøse tilgang til virkeligheden har hvert sit sæt af metoder og kvaliteter.

I september i uge 39 kører arrangementet ”For klog til tro?”

 i Folkekirkens Hus i Aalborg  hele ugen. 

Program:

Der er plads til fire klasser pr. dag, som får lov at opleve en palet af forskellige eksempler på, at de to tilgange tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne, end hvis man blot benyttede den ene tilgang. 

Først laver skuespiller og instruktør Martin Ringsmose en dramatisk fortælling over Peter Seebergs ”Patienten”. Herefter er der små oplæg ved naturfagslærer Johannes Ernstsen.

Tilsidst cirkulerer klasserne rundt på tre forskellige workshops: 

1. Kunstworkshop ved skolekirkekonsulenterne

2. Forumspil/filosofi ved skolekirkekonsulenterne

3. Den svære samtale ved sygehuspræsterne.

Aktører:

Skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra Aalborg Teater, sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen og sognepræst Jesper Fodgaard, Naturfagslærer og jazzmusiker Johannes Ernstsen, skolekirke-konsulenter: Jens Rasmussen, Inge Dalum Falkesgaard, Pia Uth, Marianne Nielsen og Christine Holm Clayton.

Klasse: 9. - 10. klasse

Fem dage fra mandag den 23. september til og med fredag den 27. september 2019

Sted: Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg

Varighed: 4 timer: 9.15-13.15 (Bemærk: Fredag den 27. dog 9.00-13.00)

Eleverne medbringer madpakke.

Bemærk! Begrænsede pladser (20 klasser/500 elever) som udbydes til hele Aalborg stift, så det er først til mølle princip!

Tilmelding via: 

www.skole-kirke-aalborg.dk

fra 17. juni og senest 1. september.

Der udsendes deltagerbrev umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist. 

Kørsel:

Kontakt Christine Holm Clayton for hjælp til kørsel.

Manchet foto kopi.jpg
Går det hele ad helvede til?
Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen: Uegnet

7.- 9. klasse

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? 

 

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer 

ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. 

Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt?

 

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger, der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu. 

Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh Andersen. 

 

Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og præstationsræs. 

 

Universet udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker. 

Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger samt et kirkebesøg. 

 

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

 

Book evt. en aftale med konsulenten om at komme og give jer en introduktion til projektet inden I går igang. 

Tilmeldte lærere modtager: Novelle, brætspil, kirkebesøg, adgang til hjemmeside med digitalt bibliotek.

Lektioner: 14 lektioner

Projektperiode: 

Fra september