OM FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FREDERIKSHAVN PROVSTI

Folkekirkens skoletjeneste

 

Frederikshavn har til formål på den enkelte skoles præmisser at styrke kontakt og samarbejde mellem folkekirken og først og fremmest skoler og uddannelsesinstitutioner.

Kirken går således ind i de sammenhænge, hvor skolen finder det relevant. Det er en tjeneste som kirken tilbyder skolen.

De tilbudte  projekter/undervisningsforløb er gratis for lærere i Frederikshavn kommune og kan dels indpasses i den daglige undervisning, dels anvendes på temadage og i projektuger.

 

Alle undervisningsmaterialer er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser i forenklede fælles mål.

 

Samarbejdet

 

bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf 1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt paragraf 6, der fastslår, at kristendomsundervisningens centrale indhold er den evangelisk-lutherske kirke.

 

Når folkekirkens Skoletjeneste henvender sig til skolerne med tilbud om inspiration til undervisningen, undervisningsmateriale, gæstelærerbesøg m.v, er der tale om et tilbud på skolens præmisser med det formål at højne det faglige og pædagogiske niveau i kristendomsundervisningen.

Der er altså aldrig tale om forkyndende undervisning. 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti består af:

Formand: Linda Lykke Stengaard, Provstiudvalget

Menighedsrådsmedlem: Ketty Kjær, Lyngså-Albæk sogn

Menighedsrådsmedlem: Arild Nielsen, Abildgaard sogn

Jytte Schalz, menighedsrådsmedlem Abildgård sogn

Peter Thøgersen, sognepræst i Elling-Strandby sogn

Annette Vincentzen, menighedsrådsmedlem Bangsbostrand sogn

Suppleanter:

Menighedsrådsmedlem: Finn Aaen, Strandby sogn