MELLEMTRIN

 
65_år_siden_Befrielsen.jpeg
Frihedsfest                    
VIA DOLOROSA ER AFLYST!
TILMELDTE LÆRERE ER KONTAKTET.

75 året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt blev mange steder aflyst pga. Covid19 situationen. På samme måde blev en stor koncert for skolebørn i Frederikshavn kommune udsat. 

ALSANG 2020 er et initiativ, som er skabt og udviklet af Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk, hvor man ville forsøge at få hele Danmark til at synge sammen i fællesskab.

Vi afholder en udskudt frihedsfest efter samme opskrift. 

Alle 4., 5. og 6. klasser i hele Frederikshavn kommune inviteres til at komme og deltage i et stort alsangsarrangement, hvor et rytmisk band spiller op til nye og gamle frihedssange.

 

Eleverne vil forinden få mulighed for at øve sig på sangene, da tilmeldte lærere modtager MP3-filer med sangene sammen med et kort undervisningsmateriale om Alsangstraditionen og besættelsestiden her i området. 

Ansøgning om hjælp til transport er mulig for skoler, der er geografisk udfordret. 

Luthertæppe1.jpg
Lutherfortælletæppet.

 

5 meter langt tæppe med billeder af Martin Luthers liv og bedrifter

 

Få skolekirkekonsulenten ud på jeres lokale skole eller kirke for at fortælle om Martin Luther.

Tag med på rejse igennem Luthers liv og tanker. Vi følger i Martin Luthers fodspor på fortælletæppet og får indblik i, hvem han var, hvad der gjorde ham til en af de vigtigste personer i kirkens historie, og hvorfor han stadig er aktuel?

Tilbuddet tilpasses det aktuelle klassetrin og er velegnet til et tværfagligt forløb med fx historie eller samfundsfag.

 

Klasse: 4.-10. klassetrin

Fag: Kristendom, historie

Lektioner: 2 lektioner

17499064_1865324827058752_28501278967146
VIA DOLOROSA ER AFLYST!
TILMELDTE LÆRERE ER KONTAKTET.
Via dolorosa

3.-4. klasse

”Via Dolorosa” betyder smertens vej, den vej som Jesus gik gennem Jerusalem med korset på ryggen. 

Hvis man er i Jerusalem, kan man gå ruten og gøre stop ved forskellige stationer, der er del af lidelseshistorien. 

Rundt omkring i verden laver man i tiden op til påske sin egen Via Dolorosa og mindes påskens begivenheder. 

Nu kan dine elever også komme med på en mini-via dolorosa i jeres lokalområde. 

Alle elever bliver klædt ud, får små replikker, og vi hjælpes ad med at gennemspille hele forløbet med Jesu tilfangetagelse, domfældelsen, Peters fornægtelse, vandringen mod Golgatha og meget andet. 

 

Eleverne møder mange af personerne fra Påskeberetningen: Pontius Pilatus, Judas, de romerske soldater, Peter, Simon af Kyrene og mange flere. 

Ved tilmelding skal I kunne stille med 2 klasser til en vandring.

Forud for dagen får I tilsendt et materiale med tekster, replikker og idéer til at arbejde med påskens begivenheder. 

I tilfælde af dårligt vejr kan vi eventuelt afvikle vandringen indendørs. 

Varighed: 60 minutter. 

Hertil skal beregnes 2-3 lektioner til forberedelse på klassen. 

 

Uge: 12, 13 og 14 2020

Luscious Palm Leaves
Påskedug

Via dolorosa betyder smertens vej og er den rute Jesus gik med korset gennem Jerusalem. I dag kan man i Jerusalems gamle bydel stadig følge ruten med fjorten stationer, ligesom man i den katolske verden også stadig praktiser traditionen med at gå via dolorosa-vandringer.

I kan nu også gå med Jesus på smertens vej på ”Påskedugen”, som er en 22 meter lang plastik- måtte, som rulles ud på skolen. 

I kan låne dugen og bruge den som samtalestarter til at komme omkring påskens begivenheder. 

Dugen starter med palmegrene og æsellort, og vi kommer også forbi resterne af det brækkede brød, som Jesus spiste sammen med sine disciple. Der er mystiske ord og ansigter, uhyggelige blodige søm og mange andre spændende billeder at tale om.

Klasse: 4. - 9. klasse Fag: Kristendom Lektioner: 2 - 4 lektioner Projektperiode: Hele året Kompetenceområder: Bibelske fortællinger og kristendom