KIRKER I FREDERIKSHAVN PROVSTI

Abildgård kirke:

Præst: Gurli Møller Andreasen, Oluf Kragsvej 3, 9300 Sæby gma@km.dk · 21371961

Præst: Johannes Steffen van der Aa Kühle, (kun indtil november 2017)
Tage Mortensens Vej 14,
9900 Frederikshavn

jsk@km.dk · 98420343

Ungdomspræst: Kristian Brogaard
Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn 51292535

Kirkekulturmedarbejder: Inge Andersen, a-abild@mail.tele.dk, 98431012

Kirkekulturmedarbejder: Heidi Etrup Lehm, heidi@abildgaard-kirke.dk, 42511796

Albæk og Lyngså kirker:

Præst: Helge Morre Pedersen,
Donstedvej 82, Albæk, 9330 Dronninglund hmp@km.dk · 98867048

 

Bangsbostrand kirke:

Præst: Tove Kallehave Brogaard, Skovbrynet 2, Bangsbostrand, 9900 Frederikshavn tban@km.dk · 30356326

Præst: Susan Bisgaard Storm, Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn subs@km.dk · 30362702

Kirkekulturmedarbejder: Vibeke Bach Hansen, smh.bangsbostrand@gmail.dk, 40594301

Elling, Strandby og Jerup kirker:

Præst: Kirsten Randi Hansen, Vandværksvej 39, 9970 Strandby kirh@km.dk · 98483033

Præst: Peter Thøgersen,
Tuenvej 10 B, 9900 Frederikshavn petho@km.dk · 98481008

Kirkekulturmedarbejder: Heidi Højer, smh.ellingstrandby@gmail.com, 40300412

Flade og Gærum kirker:

Præst: Bruce Kent Steuer,
Brønderslevvej 59, 9900 Frederikshavn bks@km.dk · 98486009

 

Frederikshavn kirke:

Præst: Inger Due Borré,
Glentevej 15, 9900 Frederikshavn idb@km.dk · 98422486

Præst: Janet Cecilie Ligaard,
Havlund 22, 9900 Frederikshavn jcl@km.dk · 98420076

Hørby, skæve og Badskær kirker:

Præst: Mette Volsgaard (på orlov)
Skævevej 67, 9352 Dybvad mv@km.dk · 98864110

Præst: Marianne Bach, Hørby Sognehus, Hjørringvej 105,  mab@km.dk , 27475811

Kirkekulturmedarbejder: Maria Kajgaard, maria@skaeve-hoerbysogn.dk, 20974763 

Råbjerg og Aalbæk kirker:

Præst: Vivian Leach Søndergaard, Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk vis@km.dk · 98488401

 

Skagen og Hulsig kirker:

Præst: Henrik Band-Møller, Skagavej 97, 9990 Skagen hebm@km.dk · 98441278

Præst: Per Rasmussen,
Fænøvej 34, 9990 Skagen pera@km.dk · 98444717

Præst: Lene Ladefoged Fischer, Sønderklit 27, 9990 Skagen llf@km.dk · 40192305

Kirkekulturmedarbejder: Anne-Gerda Tvilling, smh@skagenkirke.dk, 23460341

Sæby kirke:

Præst: Kjeld Skovgaard, Algade 22, 9300 Sæby ksk@km.dk · 98461062

Præst: Peter Jessen,
Åkandevej 3, 9300 Sæby peje@km.dk · 98467284

Præst: Viggo Ernst Thomsen,
Oluf Krags Vej 3, 9300 Sæby veth@km.dk · 51644590

Kirkekulturmedarbejder: Heidi Højer, smh.ellingstrandby@gmail.com, 40300412

Torslev og Østervrå kirker:

Præst: Johnny Søndberg-Madsen,
Lendumvej 60, Thorshøj, 9750 Østervrå jsm@km.dk · 98956043

 

Volstrup, Understed og Karup kirker:

Præst: Kate Hyldgaard,
Hans Dyres Vej 7, 9300 Sæby kahy@km.dk · 98 46 80 34

 

Åsted, skærum og kvissel kirker:

Præst: Arne Holmgaard, arne.holmgaard@gmail.com · 29872052