logoweb kopi.haab.jpg
Håb
Håbet er lysegrønt, og man har da altid lov at håbe....selvom livet også kan se håbløst ud! Hvad betyder håbet for os som mennesker og som religiøst fænomen?
Materialet er lavet til Folkekirkens skoletje- nestes stand på Kulturmøde Mors 2018.
 
For indskolingen er der udarbejdet et lille håbsspil, hvor tegnede kort med håbløse situa- tioner matches med brikker med mulige håb. Med udgangspunkt i fortællingen om Zakæus, ar- bejdes der med håbets mulighed og forvandlende kraft.
Oplæg til fortællingen om Zakæus med tilhørende powerpoint. Desuden materialer til print: Bil- ledaktivitet om HÅB og introduktion til læreren.
For mellemtrinnet er der udarbejdet et undervis- ningsoplæg med udgangspunkt i lignelsen om Den fortabte søn.
Håbet og det håbløse bearbejdes gennem en række samtaleoplæg og kreative aktiviteter.
Oplæg til fortællingen om ”Den fortabte søn” med tilhørende powerpoint. Desuden materialer til print: Billedaktivitet om HÅB og introduktion til læreren.
For udskolingen tager materialet om håb udgangs- punkt i to sangtekster: hhv. Jakob Knudsen, Se nu stiger solen (1891) og Lau Højen (Carpark North), Håb (2017),
Desuden skal eleverne arbejde med opstandelse og evighedsforventning i kristendommen og i andre religioner.
Alle materialer kan findes på hjemmesiden: www.haabe.dk, og er tilgængelige fra sidst i august 2018
Klasse: 0. - 9. klasse
Fag: Kristendom, dansk, musik og billedkunst
Lektioner: 2 - 4 lektioner
Projektperiode: Fra august
Kompetenceområder: Bibelske fortællinger, kristendom og livsfilosofi og etik