ESBJERGEVANGELIET

For alle klassetrin.

Igen i år bliver der mulighed for at opleve kunstneren Erik Hagens fabelagtige værk Esbjergevangeliet. Et vægmaleri kunstneren har malet på CFU i Esbjerg, og som vi har mulighed for at fremvise i en 22 meter lang reproduktion. Billedtæppet består af bibelske fortællinger i nutidig fortolkning. Her er over 200 bibelhenvisninger til Det Gamle og Det Nye Testamente, som er markeret på kunstværket, og det er både med humor og dyb alvor, der drages paralleller fra bibelens ord til samtiden.

Her skal altså ledes, fortolkes, snakkes og diskuteres for at træne øjnene i at fortolke både bibelske fortællinger og kunstværk. Og her er masser at hente både for store og små elever.
Skolekirkekonsulenten kommer og stiller værket op og fortæller om om det.

NYT!
Som noget helt nyt i år, er der blevet udarbejdet en elektronisk udgave af Esbjergevangeliet, så der er mulighed for at arbejde videre med værket, efter besøget på skolen, eller i de år I ikke har besøg af værket, bruge det til eksamen, eller i danskundervisningen eller hvad I nu finder på.
Kontakt skoletjenesten for at få udleveret login og pass word til hjemmesiden. 
Uge 22 2017 er stadig ledig.